Forbedringer - udenfor din bolig

Beboerne har endnu ikke godkendt nogen forbedrings- eller forandringsarbejder udenfor din bolig.

Boligselskabernes Landsforening har lavet en pjece, der beskriver råderetten – den kan du finde her: Pjecen om Råderet (BL)

by redweb