Opsigelse

I forbindelse med opsigelsen af dit lejemål er det vigtigt, at vi har alle de relevante oplysninger rettidigt. På den måde kan vi undgå, at der opstår forsinkelser i opsigelsen og i genudlejningen.

Din opsigelse skal være skriftlig. Du hente  en blanket til brug til din opsigelse her  adobe nedhent

Det er meget vigtigt, at du på din opsigelse angiver, hvornår boligen er ryddet og klar til at blive synet, da det er denne dato, der er afgørende for, hvornår boligen kan genudlejes.

Du kan finde yderligere relevant information ifm. en eventuelt flytning under punktet: Fraflytning

Når du har udfyldt blanketten kan du enten udskrive den, underskrive den og sende den til os med posten eller scanne den underskrevne opsigelse og vedhæfte den i en mail.

Når vi modtager din opsigelse vil du modtage en bekræftigelse fra os.

Opsigelsesblanket: Tryk her adobe nedhent

 

by redweb

Du vil modtage en indkaldelse fra ejendomsmesteren med et tidspunkt for fraflytningssynet. Hvis tidspunktet ikke passer dig, kan du aftale en ny tid med ejendomsmesteren. Det skal dog være i dagene umiddelbart omkring det oprindelige synstidspunkt og indenfor ejendomsmesterens normale arbejdstid. Desuden skal det naturligvis passe med ejendomsmesterens øvrige gøremål, men det aftaler du i givet fald selv med ham.

Du kan finde yderligere relevant information ifm. en eventuelt flytning under punktet: Fraflytning

by redweb

Du har 3 måneders opsigelse til den 1. i en måned. Det vil sige, at hvis boligselskabet modtager din opsigelse f.eks. den 17. januar begynder dine 3 måneders opsigelse fra 1. februar og tre måneder frem. Du hæfter altså i dette tilfælde for husleje til og med april måned.

Du kan sagtens fraflytte boligen inden de tre måneder, og boligselskabet vil naturligvis forsøge at leje boligen ud med det samme, men hvis det ikke lykkedes, kan du risikere at skulle betale husleje i hele opsigelsesperioden.

Du kan finde yderligere relevant information ifm. en eventuelt flytning under punktet: Fraflytning

by redweb

Istandsættelsesperioden er forskellig - afhængig af om afdelingens vedligeholdelsesordning er A- eller B-ordning - se forskellen nedenfor.

A-ordning:
Istandsættelsesperioden er de 14 dage efter fraflytningssynet af boligen, hvor håndværkere istandsætter din bolig. Du skal altid betale husleje for denne periode, også selvom du siger din bolig op med 3 måneders varsel og først fraflytter boligen efter denne periode.

 

B-ordning:
Her fraflyttes og indflyttes der samme dag - der er ingen istandsættelsesperiode. Indflytter "flytter ind sammen med eventuelle håndværkere".

Du kan finde yderligere relevant information ifm. en eventuelt flytning under punktet: Fraflytning

by redweb