Hvad er en husorden?

Alle boligafdelinger har en husorden. En husorden er fælles regler, som beboerne har vedtaget for at passe på boligerne og de arealer, der er udenom, og for at undgå at genere hinanden med unødvendig støj m.m..

 

Eksempler på almindelige regler er:

i boligen:

• boremaskiner må kun bruges indtil klokken 19.00

• hvis man en weekend vil holde fest, fortæller man sine naboer, at man vil gøre det

• man spiller ikke højt efter klokken 22.00

• hvis man syr på maskine, skal den stå på et underlag, så den ikke larmer

 - uden for boligen:

• må man kun bortkaste affald på steder, der er indrettet til det

• må man kun sætte parabolantenner og andre antenner op, når man har fået tilladelse af boligorganisationen

• hvordan man skal passe på bede og blomster

Du kan også læse mere om at bo i almene boliger her –  Almene boliger

 

 

 

by redweb