Odense Boligselskab

Odense Boligselskab

Det seneste år har været udfordrende for alle på grund af Covid-19. Vi har ikke kunne gøre de ting, som vi plejer, eller se dem vi holder af.

BL (Danmarks Almene Boliger) har derfor afsat 15 millioner i puljen ”Vær Med” til at gøre en ekstra
indsats for at forebygge ensomhed og isolation i resten af 2021.

Stærmosegården og Hinderuphave har været så heldige at få bevilget kr. 228.110 til projektet ”Alle kan bidrage”. Tanken bag projektet er, at alle kan bidrage til at øge trivslen og det gode naboskab i ens
boligområde ved at yde noget til fællesskabet f.eks. som frivillig eller være ekstra opmærksom på en
nabo.

Projektet har fået penge til, at driftspersonalet får tilført 15 timer pr. uge til en systematisk opsøgende indsats, hvor de fungerer som sociale viceværter.

Desuden er der givet penge til en række netværksskabende aktiviteter som eksempelvis: online bagning, mad-/spillegrupper, gåture, online banko, fotobog, familieaktiviteter, udflugter, platforme for
studerende. Aktiviteterne bliver løbende tilpasset de gældende retningslinjer.

Projektet samarbejder med: KFUM’s Sociale Arbejde, Foreningen Kvindelig Bevægelse Mod Ensomhed og Foreningen Stærekassen.

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte boligsocial medarbejder Annette Schiønning på tlf. 51950360.

—————

BL har bevilget penge til at forebygge ensomhed og isolation i Hinderuphave og Stærmosegården under Covid-19

april 2021