Odense Boligselskab

Odense Boligselskab

Boligselskabet

Odense Boligselskab er en almen boligorganisation, som har til formål at udleje boliger af god stand til en rimelig pris.

Webtilgængelighedserklæring

Webtilgængeligheds-
erklæring

Boligselskabets hjemmeside er opbygget med responsivt design, hvilket vil sige, at siden automatisk tilpasser sig, alt efter om den ses på computer, mobil eller tablet, hvorfor hjemmesiden delvis lever op til kravene om webtilgængelighed, hvis brugeren har opsat deres enhed korrekt.

Boligselskabet vurderer, at boligselskabets størrelse, omkostningerne og anvendte ressourcer for at gøre hjemmesiden mere tilgængelig for personer med handicap, vil påføre boligselskabet en væsentlig og uforholdsmæssig økonomisk byrde.

Der foretages derfor ikke yderligere tilpasning af nuværende hjemmeside.