Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse og ansvaret for driften.

Organisationsbestyrelsen består af:

René Bøye (formand)

Bent Ove Jørgensen (næstformand)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Helle Ingwersen

Susanne Pedersen

Britta Høgild

Lisa Ravn Blom

Flemming Uglebjerg

Irene Petersen

Bent Jensen

-

-

-

-

Medarbejderrepræsentant er:

Briand Pedersen