Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse og ansvaret for driften.

Organisationsbestyrelsen består af:

René Bøye (formand)

Mogens Petersen (næstformand)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Preben V. Schaub (eksternt medlem)

Lone Olsen Jørgensen

Bent-Ove Jørgensen

Birthe Holst

Flemming Uglebjerg

Irene Petersen

-

-

-

-

-

Medarbejderrepræsentant er:

Briand Pedersen