Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse og ansvaret for driften.

Organisationsbestyrelsen består af:

René Bøye (formand)

Mogens Petersen (næstformand)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Helle Ingwersen

Susanne Pedersen

Bent-Ove Jørgensen

Egon Eriksen

Flemming Uglebjerg

Irene Petersen

Briand Pedersen

-

-

-

-

Medarbejderrepræsentant er:

Briand Pedersen