Odense Boligselskab

Odense Boligselskab

Boligselskabet

Odense Boligselskab er en almen boligorganisation, som har til formål at udleje boliger af god stand til en rimelig pris.

Organisationsplan

Boligselskabet er selvejende og fungerer efter reglerne for almene boligselskaber.

Det betyder at beboerne er medbestemmende indenfor de regler som Folketinget har vedtaget for almene boligselskaber.

Beboerne kan hvert år vælge, hvem der skal repræsentere deres boligområde i repræsentantskabet.

1. Repræsentantskab

Repræsentantskabet er boligselskabets øverste myndighed, og de tager sig af de overordnede retningslinjer for boligselskabet.

Det betyder at repræsentantskabet blandt andet skal godkende boligselskabets vedtægter, og godkende hvis der skal bygges nye ejendomme.

Samtidig bestemmer repræsentantskabet blandt andet også hvem der skal være i bestyrelsen, hvem der skal være revisor og forretningsfører for boligselskabet.

Repræsentantskabet består af op til 25 medlemmer.

Repræsentantskabet mødes normalt 1 gang om året.

2. Bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligselskabet. Det betyder at bestyrelsen har ansvaret for drift, udlejning, regnskabsaflæggelse og at den daglige administration sker efter de gældende regler.

Bestyrelsen består af 10 medlemmer.

Bestyrelsen holder møde 3-6 gange om året.

3. Forretningsfører / administration

Boligselskabets forretningsfører/direktør sørger for sammen med det administrative personale at den daglige administration udføres efter gældende regler.

De administrative opgaver er blandt andet

  • at lave lejekontrakter,
  • sørge for at alle betaler deres husleje,
  • hjælpe hvis en beboer f.eks. støjer og generer andre beboere i ejendomme.
  • bogføre, betale regninger, udarbejde regnskab mv.